ขวัญละมูล ก.; กองทิพย์ ญ.; หะยีสาและ ส. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 46–59, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.29. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/258233. Acesso em: 3 มิ.ย. 2023.