ขวัญละมูล กษิตธร, กองทิพย์ ญานิน, และ หะยีสาและ สุกัญญา. 2022. “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. Journal of Information and Learning 33 (3):46-59. https://doi.org/10.14456/jil.2022.29.