ขวัญละมูล ก., กองทิพย์ ญ. และ หะยีสาและ ส. (2022) “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 46–59. doi: 10.14456/jil.2022.29.