[1]
ธรรมบุตร ธ., เชื้อกุล ป., แก้วโทน ร., และ วงศ์อนุ ป., “การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 34–45, ธ.ค. 2022.