[1]
สอนสุด น., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., และ ธีระภูธร ด., “การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 119–127, ธ.ค. 2022.