[1]
ขวัญละมูล ก., กองทิพย์ ญ., และ หะยีสาและ ส., “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 46–59, ธ.ค. 2022.