สอนสุด น., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., และ ธีระภูธร ด. “การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 119-27, doi:10.14456/jil.2022.35.