ขวัญละมูล ก., กองทิพย์ ญ., และ หะยีสาและ ส. “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 46-59, doi:10.14456/jil.2022.29.