[1]
ขันธไชยณ., ชินสุวพลาพ. and เจียรจินดาน. 2018. Economic Development Miracle in the People’s Republic of China. KASEM BUNDIT JOURNAL. 19, October (Oct. 2018), 161-177.