[1]
ขันธไชยณ., ชินสุวพลาพ., and เจียรจินดาน., “Economic Development Miracle in the People’s Republic of China”, JKBU, vol. 19, no. October, pp. 161-177, Oct. 2018.