[1]
ขนิษฐานันท์ ว. 2019. ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ "ปีหนไทย". Language and Linguistics. 28, 1 (Feb. 2019), 34–52.