[1]
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก. 2020. Contributors. Language and Linguistics. 38, 2 (Dec. 2020), 128-129.