(1)
ขนิษฐานันท์ ว. ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ "ปีหนไทย". LL 2019, 28, 34-52.