ขนิษฐานันท์ ว. ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ "ปีหนไทย". Language and Linguistics, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 34–52, 2019. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846. Acesso em: 1 feb. 2023.