[1]
ขนิษฐานันท์ ว., “ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ ‘ปีหนไทย’”, LL, vol. 28, no. 1, pp. 34–52, Feb. 2019.