[1]
วัชรจิตติ์ ส., รัตตากร อ., and น้อยพันธุ์ ร., “Corporate Social Responsibility Startegy for Autoparts Industrial Sectors”, ๋J.SCT, vol. 12, no. 1, pp. 115–128, May 2019.