กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านนาเวียง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF