กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้ความเข้าใจ ต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล