[1]
พิบูลธนาภิรมย์ ป. 2018. The Power of Mind and the Acheivment in Life: Buddhism and Modern Psychology. Liberal Arts Review. 13, 26 (Nov. 2018), 79–89.