[1]
พิบูลธนาภิรมย์ ป., “The Power of Mind and the Acheivment in Life: Buddhism and Modern Psychology”, Lib. Arts. Rev., vol. 13, no. 26, pp. 79–89, Nov. 2018.