[1]
เต็มไป ร. 2020. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น. 4, 2 (ธ.ค. 2020), 225–250.