[1]
เต็มไป ร. 2022. สารบัญ. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น. 6, 1 (พ.ค. 2022), จ-ฉ.