(1)
เต็มไป ร. สารบัญ. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 2022, 6, จ-ฉ.