เต็มไป ร. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, Surat Thani, Thailand, v. 4, n. 2, p. 225–250, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/248168. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.