เต็มไป ร. สารบัญ. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, Surat Thani, Thailand, v. 6, n. 1, p. จ-ฉ, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/258767. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.