[1]
พัฒนวรเศรษฐ์ ศ., พระศรีวินยาภรณ์ and พลอยชุม ส. 2022. KAMMIC PROCESS : KAMMA CHANGING OF PHRADHAMSINGHABURACHARN (CHARAN THITADHAMMO). Mahamakut Graduate School Journal. 20, 1 (Jun. 2022).