(1)
เจริญกุล ว.; วังถนอมศักดิ์ ม. TEACHER’S JOB MOTIVATION OF BANYANGSOONG SCHOOL. MGSJ 2022, 20.