[1]
เจริญกุล ว. and วังถนอมศักดิ์ ม., “TEACHER’S JOB MOTIVATION OF BANYANGSOONG SCHOOL”, MGSJ, vol. 20, no. 1, Jun. 2022.