(1)
ราชชมภู พ.; ภาวะบุตร ไ.; ดวงชาทม ส. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. NEUARJ 2020, 10, 83-97.