ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

2019-06-03

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป