ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

2023-07-24

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2566

คำแนะนำการส่งบทความ http://law.nida.ac.th/journal/instructions