[1]
นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ. 2019. แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand. 14, 1 (Sep. 2019), 121–149.