[1]
มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส. 2020. ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand. 15, 1 (Dec. 2020), 1-21.