(1)
มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส. ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption). philosnrelig 2020, 15, 1-21.