นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ. แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 121–149, 2019. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541. Acesso em: 19 may. 2022.