มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส. ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, v. 15, n. 1, p. 1-21, 26 Dec. 2020.