[1]
นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ., “แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?)”, philosnrelig, vol. 14, no. 1, pp. 121–149, Sep. 2019.