[1]
มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส., “ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption)”, philosnrelig, vol. 15, no. 1, pp. 1-21, Dec. 2020.