กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างข้อความการกล่าวขอโทษในภาษาไทย ในภาษาพูดและภาษาเขียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล