กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พลวัตของการบริหารจัดการที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF