กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยอมรับและใช้งานสมาร์ตกริดเทคโนโลยีของผู้บริโภค ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF