(1)
ตรัน ม.; บอยแลนด์ ไ.; เบอร์มูเดซ ไ.; มังกาดา เ.; ซาลามังกา อ.; เอสโตนิโอ ม. ค.; หยู บ. จ. Durable Solutions, Human Rights and the Politics of Mobility: Insights from a Study of Internally Displaced People in Post-Typhoon Haiyan Tacloban City, Philippines. วารสารวิจัยสังคม และปริทัศน์ 2023, 46, 101-146.