ตรัน ม.; บอยแลนด์ ไ.; เบอร์มูเดซ ไ.; มังกาดา เ.; ซาลามังกา อ.; เอสโตนิโอ ม. ค.; หยู บ. จ. Durable Solutions, Human Rights and the Politics of Mobility: Insights from a Study of Internally Displaced People in Post-Typhoon Haiyan Tacloban City, Philippines . วารสารวิจัยสังคม และปริทัศน์, ิBangkok, Thailand, v. 46, n. 1, p. 101–146, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/article/view/269430. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.