[1]
สอนศรี ส. 2021. Southeast Asia: From ASEAN to ASEAN Community towards COVID-19 Pandemic. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 47, 1 (มิ.ย. 2021), 1–8.