(1)
ด้วงวิเศษ ด. สังคมศาสตร์กับจุดเปลี่ยนทางภววิทยา. JSSH 2022, 48, 1-16.