[1]
สอนศรี ส., “Southeast Asia: From ASEAN to ASEAN Community towards COVID-19 Pandemic”, JSSH, ปี 47, ฉบับที่ 1, น. 1–8, มิ.ย. 2021.