กำหนดการรับบทความ "วารสารการจัดการสมัยใหม่"

2013-09-12

ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม    ปิดรับบทความ 31 มีนาคม ถึง 31 กรกฏาคม

ฉบับที่ 2 สิงหาคม - ตุลาคม        ปิดรับบทความ 15 ตุลาคม ถึง 31 มกราคม