[1]
เข็มทอง ส. 2013. บทบรรณาธิการ. Modern Management Journal. 10, 2 (Sep. 2013).