[1]
ชัยพุทธนพันธ์ ภ. and อิสิชัยกุล ร. 2013. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal. 9, 2 (Sep. 2013), 78–89.