[1]
ไทยตรง ส. and วัชรศรีโรจน์ บ. 2018. DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT. Modern Management Journal. 16, 1 (Jul. 2018), 47–60.